Nummerbehoud
Noodzakelijke gegevens

Om uw huidige 06-nummer te behouden heeft AH Mobiel de volgende gegevens van u nodig:

● Inloggegevens: AH Mobiel 06-nummer en AH SIM-kaartnummer
● Nummerbehoud: Naam, Adres, Postcode en Woonplaats
Huidige mobiele aanbieder, huidig 06-nummer, huidige SIM-kaartnummer
Gewenste ingangsdatum nummerbehoud
Privacy:

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het nummerbehoud voor u te regelen. Meer informatie: www.ah.nl/mobiel/voorwaarden

Verwerking:
● Nummerbehoud: max. 10 werkdagen na invullen of op de door u gewenste ingangsdatum
Log in
AH Mobiel 06-nummer *
AH Mobiel SIM-kaartnummer *
(13 cijfers)

Tip voor als u de mobiele gegevens niet kunt vinden
- Het 06-nummer kun je opvragen met *149# gevolgd door beltoets
- Het simkaartnummer staat altijd op de SIM-kaart